Bản quyền

Only lead/”pilot” files holding infomation on various aspects of the movies are stored by us. We do not actually host any of copyrighted and/or illegal material on our servers. It is therefore not possible to hold the people behind Mot Phim responsible for the material that is being spread using the website and software.

We also strongly encourage our users to go to the theatre or buy high quality DVDs directly from legally authorized distributors to enjoy every movie in a more comfortable way and only treat movies found here as another form of digital storage.

Chúng tôi chỉ lưu trữ các tệp tin hoa tiêu chứa đựng các thông tin khác nhau về các bộ phim. Trên thực tế, chúng tôi không lưu trữ bất cứ nội dung bất hợp pháp hoặc được bảo vệ bản quyền nào trên server của mình. Vì thế, không thể quy trách nhiệm cho những người xây dựng Mot Phim về những nội dung được phát tán thông qua website và phần mềm của chúng tôi.

Chúng tôi cũng mạnh mẽ khuyến cáo người dùng của mình nên tới rạp chiếu phim hoặc mua các bản DVD chất lượng cao từ những nhà cung cấp được ủy quyền hợp pháp để thưởng thức trọn vẹn sự hấp dẫn của từng bộ phim, đồng thời chỉ nên coi những bộ phim được tìm thấy thông qua hệ thống của Mot Phim như một hình thức lưu trữ kỹ thuật số khác.

Motphim.Com

  • Bấm vào xem
  • Xem nhiều
  • Bình luận
  • Nhận phim
Advertise Here

Website hay